Общи условия sistemite.com

СИСТЕМИТЕ.com е търговкото име на електронен магазин под което дружеството ”ПРО ЕС ЕС” ООД анонсира една от свойте услуги - онлайн продажба на всички слаботокови системи. Сайтът http://sistemite.com се обслужва от оператори на ”ПРО ЕС ЕС” ООД

Стоки, обект на продажба

Обект на продажба са Стоките, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя, за които е отбелязано, че са в наличност с посочени количества.
Стоките, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид, качество и количество в същия. Дружеството ”ПРО ЕС ЕС” ООД не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените Стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на Стока / Стоки се приема за изразено писмено съгласие от страна на Потребителя относно вида, качеството и количеството на Стоката / Стоките.

Доставка

Доставките се извършват на посочен в поръчката адрес. Желателно е да дадете адрес, на който може да се получи стоката през времето от 10:00 до 18:30 часа (примерно служебен адрес). При получаване на стоката се плаща цената за доставка, посочена в поръчката. Отказването от направена вече поръчка може да стане чрез формата за контакт или чрез писмо на електронната ни поща office@sistemite.com.

Цена

Цените на предлаганите стоки са посочени за всеки вид стока поотделно с оглед нейните специфики - цвят, размер, материал и т.н.
Цената за доставка на стоките се отбелязва допълнително в поръчката, която правите.

Заплащане на поръчаните стоки:

Работим засега единство с плащане при доставка (наложен платеж) което означава, че Вие получавайки поръчаната стока, заплащате дължимата сума на куриера. Тя е отбелязана в цената на поръчката. Разходите по инкасо и застраховка се поемат от ”ПРО ЕС ЕС” ООД

Рекламации

На рекламация подлежат Стоки, които не отговарят на изискванията за качество, посочени в Сайта и / или в съпътстващите ги сертификати, упътвания за ползване и други, доколкото такива има издадени за съответната Стока / Стоки, както и тези, които при доставката на Потребителя съдържат явни недостатъци /не се счита за недостатък разликата в нюанса на цветовете, и това неможе да бъде основание за връщане на стоката!!!/. За целта при доставката Потребителя отбелязва върху товарителницата, наличието на явни недостатъци и/или несъответствие в количеството, в противен случай се счита, че количеството стока съответства на поръчаното и договорът е изпълнен точно.

Извън случаите на несъответствие в количеството рекламации относно закупени и предадени Стоки могат да бъдат направени в срок от 14 дни, считано от датата на доставката.
Съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП) стоката, получена от клиента, поради естеството на търговията в интернет, може да бъде върната в рамките на 7 дни след покупката, считано от датата на доставката, без изрични основания за това, с транспорт за сметка на клиента стига състоянието на стоката да бъде същото, като в момента на предаването й на клиента (включително ненарушената опаковка).

При възникване на рекламация може да се свържете с нас на телефони 0877274196, 0877747479 или ни пишете на имейл sales@sistemite.com.

Права и задължения на Потребителя

  • Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава Стоките от Сайта по реда и условията, посочени в него.
  • Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.
  • Потребителят има право на доставка на заявената Стока / Стоки на посоченият адрес за доставка, след потвърждение по телефона, извършено от наш оператор.
  • Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява СИСТЕМИТЕ.com и съответните власти за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
  • Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.

Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Сайта:
 * Да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката;
 * Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
 * Да не извършва злоумишлени действия.

Права и задължения на СИСТЕМИТЕ.com

СИСТЕМИТЕ.com има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани / разположени на сървъра на http://sistemite.com или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на http://sistemite.com, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.
”ПРО ЕС ЕС” ООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ”ПРО ЕС ЕС” ООД, да прекратява достъпа на потребителя до Сайта. ”ПРО ЕС ЕС” ООД не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на достъпа, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Сайта на ”ПРО ЕС ЕС” ООД.
”ПРО ЕС ЕС” ООД може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на връзки към други Интернет страници и ресурси. ”ПРО ЕС ЕС” ООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на ”ПРО ЕС ЕС” ООД и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.
Потребителят е длъжен да обезщети ”ПРО ЕС ЕС” ООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и / или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страницата, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителя е използвал, разположил на сървъра на ”ПРО ЕС ЕС” ООД, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ”ПРО ЕС ЕС” ООД в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.
”ПРО ЕС ЕС” ООД има право ежеседмично да праща писмо с новини до Потребителите на сайта, ако същите са потвърдили желанието си за това. Това писмо съдържа в себе си актуални промоции, нови продукти, новини за предстоящи празници, свежи идеи за подаръци и др. ”ПРО ЕС ЕС” ООД няма право да изпраща това писмо до Потребители, които категорично са заявили, че не желаят да го получават.
”ПРО ЕС ЕС” ООД има право да събира и използва информация относно своите Потребители.
Информацията по предходния член може да бъде използвана от ”ПРО ЕС ЕС” ООД, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес e-domko@domko.com. ”ПРО ЕС ЕС” ООД събира и използва информацията за да подобрява предлагането на Стоките и задоволяването на потребителските нужди. Всички цели, за които ”ПРО ЕС ЕС” ООД ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове, добрите нрави и Интернет етиката.
”ПРО ЕС ЕС” ООД гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.
”ПРО ЕС ЕС” ООД има право да инсталира върху компютрите на Потребителите cookies. Те са текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която използва и записва и други.

Защита на личните данни. Kонфиденциалност.

Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до личните си данни, които е въвел или са станали достояние на ”ПРО ЕС ЕС” ООД при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези лични данни.
Потребителите, които са попълнили регистрационната форма и са приели настоящите общи условия изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от ”ПРО ЕС ЕС” ООД по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги.
Потребителите предоставят своите лични данни доброволно с оглед на тяхната идентификация в процеса на ползване на Сайта и същите могат да се съхраняват, обработват и използват от ”ПРО ЕС ЕС” ООД за целите на поддръжка на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги предлагани във търговската верига магазини на ”ПРО ЕС ЕС” ООД като получаване на реклямни брошури, бюлетини и други новости, предлагани от ”ПРО ЕС ЕС” ООД.
”ПРО ЕС ЕС” ООД заявява, че предоставените от Потребителите на сайта лични данни не се преотстъпват на трети лица за рекламни, промоционални и /или каквоти и да било други цели.
”ПРО ЕС ЕС” ООД си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо възоснова на разпореждане на съответен държавен орган, издадено по надлежния ред, или с оглед изпълнение на законови юридически процедури, или за да се спазят общите условия на сайта за електронна търговия.

Изменение на Общите условия

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ”ПРО ЕС ЕС” ООД, като същия се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията и даде достатъчен срок за запознаване с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в срока, че не е съгласен с промените, то ”ПРО ЕС ЕС” ООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на достъп към Сайта на съответния Потребител, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

Уведомления

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с поръчката и доставката на Стоки чрез Сайта се извършват на телефоните / адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефони / адрес за контакт на Потребителя - в това число и електронни пощенски адреси. Всеки регистриран потребител може да се осведоми за състоянието на поръчката си във всеки един момент от секцията „Моите поръчки” Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.